TEVMOT Projesi Durum Değerlendirme Toplantısı

 

TEVMOT (Türkiye’de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi) projesi durum değerlendirmesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GEF ve UNDP tarafından desteklenen TEVMOT Projesi kapsamında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen motor değişim süreçlerinde gelinen aşamalar ve önümüzdeki süreçler hakkında konuşuldu. Aynı zamanda toplantıda projede yer alan firmaların görüşleri alındı.