Proje Açıklaması

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Urge Nedir? Faydaları Nelerdir?

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) desteği ülkemizde ticari faaliyette bulunan şirketlerin hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlara yenilerini ekleyebilmelerini ve ellerinde bulundurdukları pazarlarda ki paylarının artırılmasına yönelik bir devlet teşvikidir. UR-GE Projesi yalın bir yeni Pazar araştırması olmanın ötesinde, ihracatçı şirketlerimizin ihracatlarını sürdürülebilir bir şekilde artırabilmeleri amacıyla “şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması” faaliyetlerini de içermektedir. Bu sayede ihracatçı şirketlerin değişen siyasi ve iktisadi konjonktüre uyum sağlamaları kolaylaşmakta, kriz zamanlarında zor ekonomik şartlara mukavemetleri artırılmaktadır.

UR-GE Desteğinin firmalar için etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan en önemli faktör, desteğin “proje yaklaşımı” ile uygulanıyor olmasıdır. İşbirliği kuruluşlarından sektörel gelişmeyi gözeten, ihracat yapmamış olan firmaların ihracat yapmasını, hali hazırda ihracat yapan firmaların kapasitelerini artıracak projeler hazırlayarak desteğe başvurmaları beklenmektedir.

  • Projenin ihtiyaç analizi ile başlıyor olması firmaların mevcut durumlarını anlamalarına ve yeni hedefler belirlemelerine yardımcı olmaktadır,
  • İhtiyaç Analizi ile belirlenen ortak sorunların, proje kapsamında ortak öğrenme ve ortak pazarlama yaklaşımı ile proje devam ederken çözülmesi firmaların projeden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamaktadır,
  • Firmaların hali hazırda etkin kullanılmayan kaynaklarının daha etkin kullanmasının sağlanması,
  • Proje kapsamında verilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların kurumsallaşması, insan kaynakları yönetimi, inovasyon vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlanması,
  • Yurtdışında bulunan potansiyel alıcıların veya hedef pazarların profesyonel anlamda belirlenmesi,
  • Yurt Dışı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile üreticinin vizyon kazanması ve uluslararası pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapılması sağlanabilmektedir,
  • Firmaların kendi aralarındaki rekabeti belirleyen koşulların yanı sıra, uluslararası rekabetin koşulları ve öneminin proje kapsamında anlatılması ve ortak hareket etme kültürünün firmalara yerleştirilmesini sağlamaktadır.