Proje Açıklaması

Tübitak-Teydeb 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

GENEL BİLGİ

 • Destek Üst Limiti: Bütçe sınırı çağrı duyurularında belirtilmektedir.
 • Destek Oranı: Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75.
 • Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,
 • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Destek Süresi: Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen giderler:

 • Personel giderleri,
 • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.