Proje Açıklaması

Tübitak-Teydeb 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği

  • Destek üst limit proje bütçesinin sınırı uluslararası programın koşullarına bağlıdır.
  • Destek Oranı: Büyük Ölçekli Firmalar için %60, KOBİ’ler için %75.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik  kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizde teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslar arası teknoloji birikimine erişiminin ve teknolojik transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek  özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanmasıdır.

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı; EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur.