Proje Açıklaması

Tübitak-Teydeb 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Destek Kapsamı

  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yöneliktir.
  • KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.
  • Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Önemli Hususlar

  • 1507 Programı KOBİ’ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır:
  • Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı tanındı,
  • 1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknoloji Girişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.

Süreç

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/TEYDEB/1501/basvuru/Proje_Basvuru_Ve_Degerlendirme_Sureci.pdf

Proje Destek ve İzleme Süreci

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/desteklenen_projelere_ait_destek_ve_izleme_sureci.pdf

Mali Esaslar

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/mali_rapor_hazirlama_kilavuzu_200214.pdf