Proje Açıklaması

Tübitak-Teydeb 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı

  • Programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı vardır.
  • Proje destek süresi en fazla 36 aydır.
  • Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Destek Kapsamı

Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır. Desteklenen gider kalemleri; a) Personel giderleri, b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d) Malzeme ve sarf giderleri, e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Süreç

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/TEYDEB/1501/basvuru/Proje_Basvuru_Ve_Degerlendirme_Sureci.pdf

Proje Destek ve İzleme Süreci

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/desteklenen_projelere_ait_destek_ve_izleme_sureci.pdf

Mali Esaslar

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/mali_rapor_hazirlama_kilavuzu_200214.pdf