Proje Açıklaması

Tubitak Genel Bilgi

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda desteklenmektedir. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmesi için yüksek nitelikte Ar-Ge projelerinin bulunması gerekmektedir. Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında destekler (%60-75) sağlanmaktadır.

Proje Hazırlama Faaliyetleri

 • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyeti )
 • Proje Hibe ve Kredi Oranları
 • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Proje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 • Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • Dönem Raporlarının Oluşturulması
 • Mali Raporların Oluşturulması
 • Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
 • Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması

Kimler Proje Desteği Alabilir? Proje Çalışmasında Nasıl bir Yol İzlenebilir?

Ar-Ge proje çalışmalarında adım adım izlenmesi gereken bazı yollar bulunmaktadır. Ar-Ge projeleri geliştirilirken, sadece fikir üretmekle kalmayıp, seri üreten, patentleme ve pazarlama konusunda da çalışmalar yapılmaktadır. Projeler üretildikten sonra, TÜBİTAK gibi destek veren kurumlara teslim edilmektedir.Projenin maliyetine göre farklı destek ücretleri ödenmektedir.Detayları incelediğinde, proje üretmek için analiz yapıp gerekli maliyeti çıkardıktan sonra proje gerekli kurumlara sunulur.Ar-Ge projeleri, ülke ekonomisine katkı sağlayarak teknolojik yenilikler kazandırmayı hedeflemektedir. Proje, sektör ve büyüklük fark etmeksizin ülke sermayesi bulunan bütün şirketler başvuruda bulunabilmektedir. Ar-Ge projeleri destekleme oranı olarak %60-%75 arasında değişmektedir. Bütçe projenin yapısına, maliyetine ve süresine göre değişmektedir. Geliştirilen projelerin destek süresi 36 aydır.

Ar-Ge Projeleri Kriterleri ve Sıklıkla Yapılan Hatalar

Ortaya atılan bir fikrin Ar-Ge projesi olabilmesi için bazı kriterler gözden kaçmamalıdır. Ortaya atılan her fikir Ar-Ge kapsamına girmemektedir. Mesela hali hazırda bulunan bir ürüne, ekstradan daha işlevsel bir ekleme yapıldığında bu Ar-Ge çalışması olarak nitelendirilmemektedir. Bu ürünün Ar-Ge olarak nitelendirilmesi için, üç ana unsuru kapsayacak şekilde olması gerekmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise, Ar-Ge projeleri geliştirilirken, sadece bireysel bilgi birikimiyle bir fikir geliştirmek yeterli olmayacaktır. Bu konu için özel bir proje ekibinin kurulması gerekmektedir. Proje ekibi projenin ifade ediliş biçimini açısından yeterli seviyede olması gerekmektedir ve bu ekibin varlığı ile süreç sürekli kontrol altında olacağı için projenin ilerleyişi hızla devam edecektir. Ayrıca şirketler bu destek programları için kendileri de bütçe ayırmalıdır. Çünkü destek veren kurumlar %100 bütçe sağlamamaktadır. Her kurum kendi içerisinde farklı destek verme oranına sahiptir.