Proje Açıklaması

Kobigel  Destek Programı

  • Destek Üst Limit 1.000.000 TL’dir.
  • Online başvuru sistemi üzerinden Başvuru Formu doldurulur.
  • Çağrıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir.
  • Çağrıda ilan edilen son başvuru tarih / saatine kadar sistem üzerinden başvuru onaylanır.
  • Projesi başarısız tamamlanan veya sonlandırılan İşletme, başarısız tamamlanma veya sonlandırmaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle, Program kapsamında KOSGEB tarafından çıkılacak Proje Teklif Çağrılarına proje başvurusunda bulunamaz.

Desteklenecek Proje giderleri

  • Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir.
  • Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Detaylı Bilgi