Proje Açıklaması

İşbirliği Ortaklık Modelleri

a) işletici Kuruluş Modeli

  • Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği modeldir.

b) Proje Ortaklığı Modeli

  • Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı  ayrı gerçekleştirileceği modeldir.

PROJE SÜRESİ VE DESTEK ORANI

  • Proje süresi asgari 12 ay, azami 36 aydır.
  • Programın destek oranı %60’dır.

İşbirliği Sözleşmesi

  • İşbirliği sözleşmesinde;
  • Projenin konusu ve amacı, * Tarafların sorumlulukları
  • İşbirliği ortaklığı modeli, * Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı,
  • Proje Yönetimi * Gizlilik esasları
  • Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

konularına ilişkin hükümlerin asgari yer alması gerekir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri  Ödemeli Toplam
Yüksek 2  2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Orta Yüksek 3  2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Diğer 5  2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ  Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1 Milyon 1 Milyon 2 Milyon 10 Milyon
Orta Yüksek 3 500 Bin 500 Bin 1 Milyon 10 Milyon
Diğer 5 250 Bin 500 Bin 750 Bin 5 Milyon
*Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1(bir)’dir.
Detaylı Bilgi