Proje Açıklaması

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde
kurulmuş olan işletmeler
Sermaye şirketi statüsünde
kurulmuş olan işletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL
1. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
Performans Desteği** 180-539 olan işletmeye 5.000 TL
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL
1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde
kurulmuş olan işletmeler
Sermaye şirketi statüsünde
kurulmuş olan işletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL
1. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
Performans Desteği** 180-539 olan işletmeye 5.000 TL
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000TL
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL
1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000TL

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Destek Tutarı Destek Oranı*
Düşük-Orta Teknoloji Düzeyi 100.000 TL 75%
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000 TL 75%
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000 TL 75%

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Detaylı Bilgi