Proje Açıklaması

  • Üst limit 750.000 TL.’dir. (300.000 TL geri ödemeli).
  • Program için süre en fazla 24 aydır.
  • Programdan KOBİ’ler ve Girişimciler faydalanabilmektedir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Üst Limit (TL) Destek Oranı (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000 75
(Teknopark içi)
24.000
(Teknopark Dışı)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sına-i ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

Bilim2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (on beş) ilave edilir., Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM.

Detaylı Bilgi