KOSGEB Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi