İşyerlerinde Covid-19 Yönetimi

Performans Yönetimi Sistemleri Karşılaştırma ve Değerlendirme Eğitimi

Korana Virüs Salgınının İş Hukuna Etkileri

TurSEFF Güneş Enerjisi Eğitim Sunumu

TurSEFF Kaynak Verimliliği Eğitim Sunumu

TurSEFF III Eğitim Sunumu

Ar-Ge Teşvikleri Eğitim Sunumu

Temel Yönetim Becerileri Sunumu

Tevmot Sunumları

Dahilde işleme Rejimi

Muhtasar Beyannamesi ve SGK Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Birleştirilmesi

Son Düzenlemeler Çerçevesinde  E-Belge ve E-Defter Uygulamaları

Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi

Yatırım Teşvikleri Eğitimi

Ar-Ge Teknoloji Yönetimi

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Sunumu

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

TEYDEB Destekler

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Trade Map – TÜRKİYE YILLIK İTHALAT

Trade Map – DÜNYA YILLIK İTHALAT

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler

TCDD Taşımacılık Tanıtım Sunumu

Sgk Teşvik Uygulamaları

İşkur Teşvikleri

Fırtınada ayakta kalma sanatı

Maliyet Düşürme Teknikleri

Motivasyon ve Farkindalik

Enerji Verimliliği Odakları

Performans Yönetimi

Zaman Yönetimi

Yazım ve İmla Kuralları Yazılı İletişim

Stratejik Planlama

Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları

İşgücü Planlama ve Norm Kadro

Yalın 6  Sigma Farkındalık Eğitimi

Proses Eğitimi

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sunumu

Karar Verme  Problem Çözme Sunumu

Otomatik Katılım Bilgilendirme Sunumu

İşe Alım Sürecinde Yetkinlik Analizi Eğitim Sunumu

Stratejik Yönetim Sunumu

Raporlama ve Sunum Teknikleri

Satış ve Pazarlama Eğitimi Sunum

SGK ve İŞKUR Teşvikleri Eğitim Sunumları

Budama, Tepe Tomurcuğu Baskınlığı Peyzajda Kullanımı

Kayısı Budama Sunumu