PARSEL ALANLARI

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi parsellerinin satış fiyatları son derece cazip olup yılda bir Yönetim Kurulu tarafından güncelleştirilmektedir. Satış fiyatlarına alt yapı çalışmaları dahildir.

Arsa Satış Birim Fiyatları:
Mevcut Alan;
Peşin birim fiyat : 300,00TL/ m²
2 yıl/4 yıl vadeli birim fiyat : Yıllık vade farkı %30 uygulanır, %20 peşinat ve eşit taksitler halinde ödemeli
İlave Alan;
Peşin birim fiyat : 150,00TL/ m²
2 yıl vadeli birim fiyat : 200,00TL/ m², %10 peşinat ve 8 taksit (3 ay ara ile)
4 yıl vadeli birim fiyat : 250,00TL/ m², %10 peşinat ve 8 taksit (6 ay ara ile) halinde ödemeli.

ELEKTRİK HİZMETLERİ

AOSB Elektrik Dağıtım faaliyetlerini 2007 yılında aldığı “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” çerçevesinde sürdürmektedir. AOSB elektrik enerjisi ihtiyacı TEİAŞ’a ait 154/31,5kV Misis TM’den 15 adet çıkış fideri ile sağlanmaktadır.

Elektrik dağıtım şebekesi 4 adet Ana Dağıtım Merkezi, 21 adet dağıtım merkezi, 129 adet yardımcı dağıtım merkezinden oluşmaktadır.

Elektrik enerjisi dağıtımında sanayicimize kesintisiz, sürekli ve kaliteli elektrik verebilmek için enterkonnekte kapalı ring dağıtım şebeke sistemi kullanılmaktadır.

OSB elektrik dağıtım şebekesi 24 saat SCADA sistemi ile izlenerek kontrol edilebilmektedir. Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personelimiz vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunmaktadır. Ülkenin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olan AOSB yıllık 1.3 milyar kWh elektrik tüketimine sahip olup yaklaşık %0,6 kayıp oranıyla işletilmektedir.

DOĞALGAZ HİZMETLERİ

Bölgemizde; 75.000 Nm3/saat 35-70 bar girişli, 12-19 bar çıkışlı RMS-A/1 istasyonumuz vardır. Bölgemiz içerisine 22 km çelik hat, 62 km polietilen hat döşenmiştir. Döşenen bu hatlarla birlikte 6 adet 9.000 m3 ve 1 adet 5.000 m3 RMS-B istasyonumuz aktif ve mevcut durumda. 1 adet 9.000 m3 RMS-B istasyonumuzda altyapısı ve yeri hazır şekilde beklemekte ihtiyaç halinde kurulum yapılabilir durumdadır.

30.000 Nm3/saat 25-70 bar girişli, 30 bar çıkışlı RMS-A2 istasyonumuz vardır. Bu istasyon kojenerasyon ile elektrik tüketimi yapan bir firmamızın ihtiyacı için kullanılmaktadır.

Bahsi geçen altyapımızla bölgemizde buluna sanayicilerimize doğalgaz temin edilmektedir. RMS-B, RMS-C istasyonları ve altyapının işletme, bakım ve onarımları tarafımızdan yapılmaktadır.

Bölge içerisindeki doğal gaz alt yapı ve üst yapı dağıtım sisteminin koruma ve fiziki yapısının sürekli çalışır olmasını temin ederek hizmetin kesintisizliğini sağlamak birimimizin ana sorumluluğudur. AOSB yıllık 175 milyon Sm3 doğal gaz tüketimine sahip olup yaklaşık %0,5 kayıp oranıyla işletilmektedir.

KULLANMA SUYU HİZMETLERİ

Bölgenin kullanma suyu ihtiyacın karşılamak için kurulan Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, bölgeden 4,5 km uzaklıktaki Ceyhan Nehri kenarındadır. Kapasitesi 800 litre/sn olan tesiste; 15.000 m3 kapasiteli iki adet, 6.000 m3 kapasiteli iki adet, 4.000 m3 kapasiteli bir adet su depoları bulunmaktadır. Ceyhan Nehri’nden alınan su arıtılarak bölgedeki fabrikalara kullanma suyu olarak verilmektedir. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Kullanma Suyu Satış Fiyatı: 0,70 TL/m3 +KDV olup diğer birçok OSB’ye göre daha ucuzdur.

ATIKSU HİZMETLERİ

AOSB bölgesi içindeki Atıksu Arıtma Tesisi; kanalizasyon sistemi, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi olarak hizmet halindedir. Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği normlarına göre merkezi arıtma standartlarına uygun olarak inşa edilmiştir. Tesis kompleks bir tesis olup, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmanın yanı sıra azot, fosfor gibi ağır metallerin de arıtılmasını içermektedir. Tesisin tamamı 72.000 m3/gün nominal hidrolik kapasitesine cevap verecek seviyededir.

ALTYAPI HİZMETLERİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Bölge içi ulaşımı sağlayan yolların bakımı, onarımı, yeni açılacak olan yolların alt yapısının oluşturulması, kaldırımların düzenlenmesi ve yol üst yapısının betonlanması, pissu kanalizasyon şebekesi hatlarının bakım ve onarımı, yeni yapılacak olan güzergahların projelendirilmesi ve araziye tatbiki, yağmur suyu drenaj kanallarının oluşturulması, bakımı, temizlenmesi, yağmur suyu menfezlerinin sürekli olarak çalışır halde bulundurulması gibi tüm hizmetler Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

FEN VE İMAR HİZMETLERİ

İşletmelere ait Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan ) ve GSM İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Ayrıca arsaların imar durumları ve aplikasyon planlarının verilmesi, imar planlarının, tadilatlarının, parselasyon planlarının hazırlanması (Tapu tescilleri için), üst yapı sanayi tesisi inşaatlarının projelerinin onaylanması, denetlenmesi gibi hizmetler de Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

Bölge Müdürlüğü binasında, konferans salonları girişimcilerin hizmetindedir. Ayrıca Bölge Müdürlüğüne ait İş Makineleri, İtfaiye Araçları, Hasta Nakil Aracı, Çöp Toplama Kamyonları, Yol Süpürme gibi araçlar Bölgede faaliyet gösteren fabrikaların hizmetindedir. Araçlar genel amaçlı, elektrik, kullanma suyu ve atık su konularının bütünü için yeterli kapasitededir.

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom Santrali telekomünikasyon hatları ile 5500 aboneye hizmet verme kapasitesine sahip olup telefon, ADSL internet ve data hizmeti vermektedir.

ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ

İşletmelerden gelen hastaların tedavi ve bakım işlemleri ile ambulans hizmetleri verilmektedir.

AOSB SAĞLIK OCAĞI

Sağlık Ocağı işletmelerden gelen hastaların tedavi ve bakım hizmetlerini yapmaktadır.

PTT HİZMET OFİSİ

Tüm posta, kargo ve fatura tahsilatı hizmetlerini vermektedir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL KALİTE KONTROL LABORATUARI

AOSB Bölgesi içinde Avrupa Birliği desteği ile kurulmuş olan Ç.Ü. Tekstil Kalite Kontrol Laboratuvarı, tekstil konusunda faaliyet gösteren firmalara uluslararası kalite kontrolü konusunda hizmet vermektedir. Tesis sadece Adana’ya değil, tüm bölgeye hizmet vermektedir.

ÇARŞI ALIŞVERİŞ MERKEZİ

AOSB Bölgesi içinde kurulan Çarşı Alışveriş Merkezinde lokanta, kargo, süper market, eczane, kırtasiye, elektrik, hırdavat vb. alanlarda faaliyet gösteren dükkanlar bulunmakta olup bunlar işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.