• TÜBİTAK – TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeleri Danışmanlık Hizmeti
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmeti
 • Avrupa Birliği Projeleri Danışmanlık (Horizon 2020, Era-Net, Euripides, Eureka…) Hizmeti
 • Ar-Ge Yatırım Analizi Hizmetleri
 • Ar-Ge Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri
 • Bakanlık Destekleri Danışmanlık Hizmetleri
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği
 • Yatırım Teşvikleri
 • Teknoyatırım – Stratejik Ürün Destekleri Danışmanlığı
 • Kalkınma Ajansı Destekleri Danışmanlığı
 • KOSGEB Destekleri Danışmanlığı
 • Sektörel ve bölgesel küme oluşturmak

DEVLET DESTEKLERİ