Adana Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarını teşvik, hibe ve destek projeleri konusunda yapılandıran ve destekleyen bir yapıya kavuşmak en önemli amaçlarımızdan olmakla birlikte; firmaları rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir yapıya kavuşturmak, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi yapabilmek amacıyla ulusal ve uluslararası kurumların desteklerini sanayicilerimize sağlamaktayız.

  • KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kurumun bütün AR-GE, girişimcilik, ihracat vb destekleri anlatılmakta olup KOBİ standartlarına uyan firmaların ilgili desteklerden faydalanmaları amaçlanmaktadır)
  • TİCARET BAKANLIĞI (özellikle KOBİ olmayan büyük işletmelerimizin destek alması adına ihracat destekleri başta olmak üzere hazırlanan destekler bütün firmalarımıza iletilmekte ve faydalanmaları sağlanmaktadır.)
  • TÜBİTAK- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projelerinin fonlanmasını sağlayarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen TÜBİTAK’ın destekleri özellikle AR-GE çalışması içerisinde olan sanayicilerimiz için önem taşımaktadır)
  • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Türk sanayisinin enerji verimli üretim yapmasına ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere sanayicilerimizin TEVMOT-Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi’ne katılımları sağlanmıştır)
  • ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (hem bölgemizin hem de firmalarımızın gelişebilmesi adına desteklerin takibi yapılmaktadır)
  • YATIRIM TEŞVİKLERİ
  • AB PROJELERİ (Ufuk2020 öncelikli olmak üzere ilgili Avrupa Birliği projeleri ve yurtdışı kaynaklı projeler için firmalarımızın akademisyenlerle birlikte çalışmaları sağlanmakta olup, sektörlerine göre ilgili çağrılar sanayicilerimize iletilmektedir)
  • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Verimlilik Arttırıcı Projeler(VAP Projeleri) ile endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amaçlanmaktadır)