Arsa İlanlarında Bölge Müdürlüğümüzce tahsise uygun parseller ve bu parsellere ait metrekare, tahsis fiyatları ve lokasyon bilgileri yer almaktadır. Satın almak istediğiniz parsel için Arsa Tahsis Yönergesi doğrultusunda gerçek ya da tüzel kişiliğiniz adına dilekçe ile başvurmanız yeterlidir.

Bölge sınırlarımız içerisindeki özel veya tüzel kişiliklere ait kiralık ve satılık olan sanayi tesislerine web sayfamızda yer alan arsa ilanların içeriğinden ulaşabilirsiniz.
Bölgemizde herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından sağlanan arsa teşviki bulunmamaktadır.
Arsa Tahsisinden itibaren 1 yıl içinde yapı ruhsatını almanız gerekmektedir.
Söz konusu parsel için mimari proje müellifi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın https://uyds.yds.gov.tr adresi üzerinden giriş yapması gerekmekte olup proje müellifinin başvurusuna müteakip formlar bölümünde  yer alan Yapı Ruhsatı Başvuru Formunun doldurması, başvuru formunun ekinde yazan evraklar ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Formlar bölümünde yer alan İmar Durumu, Aplikasyon Krokisi ve Yol Kotu Tutanağı Başvuru Formunu doldurup Müdürlüğümüze müracaat ederek istemiş olduğunuz evrakları alabilirsiniz.

Yapı ruhsatı almış olduğunuz inşaatınızı 2 yıl içerisinde tamamlayarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almanız gerekmektedir.

Söz konusu parselde tamamlanan inşaat için  formlar bölümünde  yer alan Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvuru Formunun doldurması, başvuru formunun ekinde yazan evraklar ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Formlar bölümünde yer alan GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formunun doldurması, başvuru formunun ekinde yazan evraklar ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bölge sınırlarımız içerisinde yer alan sanayi tesislerini kiralamak için firmanız faaliyet konusuna istinaden Müdürlüğümüzden ön bilgi alarak, formlar bölümünde yer alan hazırlanması gereken evraklar tamamlandıktan sonra Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bölge sınırlarımız içerisinde yer alan sanayi tesisinize ait numarataj bilgilerini içeren evrak için dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat ederek alabilirsiniz.