EFQM Mükemmellik Modeli

Model esas itibariyle, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracıdır.

EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan bir yönetim modelidir. Model esas itibariyle, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracıdır.

EFQM Mükemmellik Modeli, EFQM 1988 yılında, Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer ve Volkswagen gibi Avrupa’nın önde gelen 14 firmasının CEO’larının imzaladıkları bir niyet mektubu ile hayata geçirilmiş bir vakıftır. Amacı; “Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak” tır.

Model; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, mükemmellik kavram ve kriter- lerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olması için geliştirilmiştir.

Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyada 30.000’den fazla kuruluş EFQM Mükemmellik Modelini bir yönetim modeli olarak kullanmaktadır.