Altyapı Müdürlüğü

Bölgemiz içerisinde 65.000 mt yol, 95.000 mt kullanma suyu hattı, 39.000 mt Çatalan içme suyu hattı, 130.000 mt yağmur suyu hattı, 70.000 mt pissu hattı yapılmıştır. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bölge içi ulaşımı sağlayan yolların bakımı, onarımı, kaldırımların düzenlenmesi ve yol üst yapısının asfaltlanması/betonlanması, pissu kanalizasyon şebekesi, kullanma suyu ve içme suyu hatlarının bakım ve onarımı, yağmur suyu drenaj kanallarının oluşturulması, bakımı, temizlenmesi, yağmur suyu menfezlerinin sürekli olarak çalışır halde bulundurulması gibi tüm hizmetler Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Arıtma Tesisleri Müdürlüğü

KULLANMA SUYU İŞLETME

Bölgenin kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 1992 yılında işletmeye alınan 1. Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile 2017 yılında işletmeye alınan 2. Kullanma Suyu Arıtma Tesisi, bölgeden 4,5 km uzaklıktaki Ceyhan Nehri kenarındadır. Tesislerin toplam kapasitesi 9.250 m3/sa ve 225.000 m3/gün’dür. Ceyhan Nehri’nden alınan su, arıtılarak bölge içerisinde bulunan iki adet 15.000 m3 kapasiteli, iki adet 6.000 m3 kapasiteli, bir adet 4.000 m3 kapasiteli su depolarına pompalanmakta ve bu noktalardan bölgedeki fabrikalara verilmektedir. Tesis işletmeye alındığı yıldan bu zamana kadar firmalara kesintisiz su verilmiştir. Bölgede toplam 445 adet su abonesi bulunmakta olup, su aboneliği yapılan firmaların sayaçlarının kontrolü, denetimi ve su tahakkuku oluşturma işlemleri bu birim tarafından yapılmaktadır.

ATIKSU ARITMA İŞLETME

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve tesislerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuları arıtan AOSB Atıksu Arıtma Tesisi, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis 2 (iki) kademe olarak dizayn edilmiştir. 1.Kademe 36.000 m3/gün ve 2. Kademe 36.000 m3/gün olmak üzere toplamı 72.000 m3/gün kapasitede olan Atıksu Arıtma Tesisi’nin şu anki günlük debisi yaklaşık 40.000 m3/gün ile 62.000 m3/gün arasında değişmektedir. Bölgemizde üretim yapan 445 firmaya hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisi’ne bölgedeki firmalardan gelen atıksuyun karakteristiği, sektör belirlemesi yapılamayan Karışık Endüstriyel atıksular olup, tesiste arıtılan atıksu; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo -19 Standartlarına uygun olarak alıcı ortama (Ceyhan Nehri’ne) deşarj edilmektedir.

Ar-Ge Bilgi İşlem Birimi

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni hizmet, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sitem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya olanları geliştirmek için çalışır. Teknolojik gelişmeleri takip ederek ilgili birimlere bildirir ve bu konuda onlarla işbirliği yapar. Personele verilecek eğitim çalışmalarının hazırlanmasını sağlar ve bu konudaki faaliyetleri yürütür. Bilgisayarların bakım-onarım vb. işlemlerini yapar, AOSB web sayfasını günceller, e-posta alışverişlerini yönetir. Konferans salonu toplantılarında gerekli cihazların kurulumu ve kullanılmasını sağlar. Tüm birimlerden gelecek farklı taleplerin karşılanmasına yardımcı olur.

Enerji Yönetim Müdürlüğü

ELEKTRİK İŞLETME

AOSB Elektrik Dağıtım faaliyetlerini 2007 yılında aldığı “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” çerçevesinde sürdürmektedir. AOSB elektrik enerjisi ihtiyacı TEİAŞ’a ait 154/31,5kV Misis TM’den 15 adet çıkış fideri ile sağlanmaktadır.

Elektrik dağıtım şebekesi 4 adet ana dağıtım merkezi, 21 adet dağıtım merkezi, 129 adet yardımcı dağıtım merkezinden oluşmaktadır.

Elektrik enerjisi dağıtımında sanayicimize kesintisiz, sürekli ve kaliteli elektrik verebilmek için enterkonnekte kapalı ring dağıtım şebeke sistemi kullanılmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesi 2016 yılı sonu itibari ile tamamen yeraltı şebekesine aktarılmış ve katılımcılarımızın sanayi parsellerine enerji müstakil olarak yeraltı şebekesi ile sağlanmıştır. Yeraltındaki kablo uzunluğu ring hatlarında 45 km, dağıtım hatlarında 35 km’dir. AOSB toplam kurulu gücü 739 MVA, çekilen maksimum puant gücü 215 MW’ dır. AOSB elektrik dağıtım şebekesi 24 saat SCADA sistemi ile izlenerek kontrol edilebilmektedir. Ayrıca SCADA sistemi ile şebekedeki tüm veriler kayıt altına alınmakta ve gerekli analizler yapılabilmektedir. Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir. Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personelimiz vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunmaktadır. Ülkenin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olan AOSB yıllık 1.3 milyar kWh elektrik tüketimine sahip olup yaklaşık %0,6 kayıp oranıyla işletilmektedir.

ENERJİ YÖNETİM

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” 7. Madde ve 1a1 fıkrası gereğince “Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.”

25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” 9. Madde ve 3. fıkrası gereğince “Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az 2 teknik eleman çalıştırılır.”

Yukarıda bahsi geçen ilgili kanun ve yönetmelik gereğince Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 2009 yılında Enerji Yönetim Birimi oluşturulmuş, teknik elemanlar ilgili sertifikaları almış ve enerji etüdü için gerekli cihazlar Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile satın alınmıştır.

Bu kapsamda organize sanayi sınırları içerisinde yer alan endüstriyel işletmelerde Enerji Verimliliği Etüt Ölçüm ve eğitimleri yapılmaktadır.

Enerji Yönetim Birimi Enerji Verimliliği Ölçüm Cihazlarımız;

– Basınçlı Hava Debimetresi

– Sıcaklık, bağıl nem,ısıl geçirgenlik katsayısı ölçüm cihazı
– Lüxmetre
– Takometre
– Ses seviyesi ölçer
– Termal kamera
– İletkenlik ölçer
– Pens ampermetre
– Buhar kapanı test cihazı
– İnfrared sıcaklık ölçer
– Ultrasonik akış ölçer
– Elektrik Enerji Analizörü
– Baca gazı analiz cihazı ve probu

Bölgedeki 1000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere talep etmeleri durumunda Enerji Verimliliği Etüt Ölçümleri ve Sosyal Bilinçlendirme eğitimleri verilebilecektir.

DOĞAL GAZ İŞLETME

Doğal Gaz; Bölgemizde 2006 yılının ocak ayından itibaren kullanıma geçmiştir. Doğal Gaz İşletme Şefliği sanayide kullanılan gazın tedarik edilerek bölge içine güvenli ve kesintisiz şekilde dağıtımını sağlamaktadır.

Bölgemizde,75000 Nm³/h 35-70 bar giriş 12-19 bar çıkışlı RMS-A/1 ve 30000 Nm³/h 35-70 bar giriş 30 bar çıkışlı RMS-A2 istasyonumuz vardır. A2 istasyonu kojenerasyon ile elektrik üretimi yapan bir firmamızın ihtiyacı için kullanılmaktadır. Bölgemiz içerisine 2″ ‘den 12″ ‘e çeşitli çaplarda 22 km çelik hat, 62km polietilen hat döşenmiştir. Bu hatlarla birlikte Bölge içinde 6 adet 9000 Nm³/h lik ve 1 adet 5000 Nm³/h lik olmak üzere toplam da 7 adet 3-4 bar çıkışlı RMS-B istasyonu bulunmaktadır. Bahsi geçen altyapımızla bölge hatlarına dağıtılan gazdan altyapısını tamamlamış firmalar abonelik sistemiyle faydalanmaktadırlar.

Daha güvenli, daha ekonomik, daha temiz ve 24 saat kesintisiz doğal gaz hizmetini sağlamak için gerekli olan tüm işletmecilik faktörleriyle periyodik bakımlar düzenli olarak devam etmektedir.

Bölge içerisindeki doğal gaz altyapı ve üstyapı dağıtım sisteminin koruma ve fiziki yapısının sürekli çalışır olmasını temin ederek, hizmetin kesintisizliğini sağlamak birimimizin ana sorumluluğudur. Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir.

Fen İmar Müdürlüğü

Hizmetler ;

 • Bölgemize tesis kurmak isteyen girişimcilerin arsa tahsis işlemlerini yürütmek,
 • Bölgemizde sanayi tesisi kiralaması yapmak isteyen katılımcılarımızın kiralamaya ait işlemlerini yürütmek,
 • Firmaların tapu devir işlemlerini yürütmek,
 • Katılımcıların arsa iade işlemlerini yürütmek,
 • Teşvik başvuru belgelerini, adres ve numarataj yazılarını düzenlemek,
 • Yapı ruhsatı işlemlerini takip etmek ve uygulamaları denetlemek,
 • Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yapı denetim işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini yapmak,
 • Bölgenin hâlihazır harita işlemlerini yapmak,
 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak,
 • İmar planları ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
 • Parselasyon planlarını ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
 • Tapu tescil işlemlerini yürütmek,
 • Arazi aplikasyon işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • İmar durum belgelerini, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanaklarını hazırlamak,
 • AOSB Tüzel Kişiliği’ne ait olan taşınmazların kiralama işlemlerini yürütmek başlıca görevleridir.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra sanayicilerimizin takip edeceği  işlemler sırası ile şöyle;

 1. Tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden alınır,
 2. Tahsis edilen araziye ait zemin etüt raporu ve plankotesi hazırlatılır,
 3. Kurulması planlanan işletmeye ait faaliyet konusuna göre ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır,
 4. Mimari uygulama, statik-betonarme, mekanik, yangın sistemi ve elektrik projeleri hazırlatılarak mimari proje mükellefinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın https://uyds.yds.gov.tr adresi üzerinden giriş yapması sağlanarak Bölge Müdürlüğümüzün onayına sunulur,
 5. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uyarınca sistem tarafından projeye atanan yapı denetim firması tarafından Bölge Müdürlüğümüze Yapı Ruhsatı Başvurusu yapması sağlanır,
 6. İnşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur.

GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı Almak;

Tahsis edilmiş parsel üzerinde inşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi alan katılımcıların veya parsel tapu devri gerçekleşen katılımcıların veya mevcut bir sanayi tesisini kiralayarak üretime geçmek isteyen sanayicilerimizin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru formunda yer alan evrakları eksiksiz hazırlayarak, 30 (Otuz) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.

İtfaiye Hizmetleri

AOSB ve yakın çevresinde meydana gelen yangınlara ekibiyle müdahale ederek söndürme faaliyetinde bulunmak, yangınla ilgili rapor tanzim etmek, OSB sınırları içerisindeki firmalara itfaiye raporunu düzenlemek, sanayi tesislerinin, inşaat yapılarının, Yangın – Sıhhi  – Mekanik Tesisat Projelerinin uygunluk kontrol ve imza işlerini yapmak, sanayi tesislerinde çalışanlarının ‘Acil Eylem Planı’  doğrultusunda yangın söndürme ve tahliye planlarına uygun eğitim ve tatbikat yaptırmak ve rapor düzenlemek başlıca görev sorumluluklarıdır.

 İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI

Kurum kültürüne uygun çalışanların istihdam edilmesi, etkili ve uygun bir şekilde çalışmasının sağlanması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun üst seviyelerde tutulmasını sağlamaktır.

 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek.
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
 • Çalışanların gelişimini ve kariyer sağlayacak fırsatlar yaratmak

İDARİ İŞLER

Peyzaj işlerinin yürütülmesi, destek hizmetlerinin (evrak kayıt, santral, yönetim kurulu sekreterliği, makam şoförü, oda hizmetleri) yürütülmesi, alt işverenlik hizmetlerinin (güvenlik hizmetleri, çevre temizlik, personel yemek, personel servis, merkez büro temizliği) yürütülmesini sağlamak başlıca görevleridir.

KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİM VE KALİTE BİRİMİ

Bölge Müdürlüğü’nün medya ile ilişkisini kurarak sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak,  kurum içi özel faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, sanayici ile AOSB Bölge Müdürlüğü arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalı biçimde geliştirmek, AOSB Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalarından sanayicileri haberdar etmek, iş verimi arttırıcı eğitimlerin ve etkinliklerin organizasyonunu yapmak, kamuoyu araştırmalarını yapmak, sanayiciye çeşitli anketler yaparak, sanayici gözünden bölgeyi inceleyerek saptamalarda bulunmak, tanıtım ve eğitim ile ilgili projelerde gereken temasların yapılmasından projenin sonuçlanmasına kadar olan tüm  evrelerin takibini yapmak, sanayicinin taleplerini ve şikayetlerini öğrenerek gerekli kişilerle görüşmeler yapmak başlıca görevleridir.

Muhasebe Finansman Müdürlüğü

Su, elektrik, doğal gaz ve diğer hizmet satışları ile ilgili mali ve ticari işlemler ile bütçe çerçevesinde yapılması gereken tüm ödemeler satın alma ve ambar faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

AOSB ‘ye ödeyeceğiniz elektrik , su, atık su,yönetim aidatı ve doğal gaz faturalarınızı Bölge Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen banka hesaplarına ödeyebilirsiniz.

Bölge Müdürlüğümüzle yapacağınız elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinizden doğan sözleşme teminatları için aşağıda belirtilmiş olan banka şubelerine DBS (doğrudan borçlandırma sistemi) talimatı verebilirsiniz.

BANKA BİLGİLERİ VE IBAN NUMARALARI

AOSB Hizmet Birimleri