USTABAŞILARDA YÖNETİM BECERİSİ EĞİTİMİ

USTABAŞILARDA YÖNETİM BECERİSİ EĞİTİMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), “Ustabaşılarda Yönetim Becerisi” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Sanayicilere ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla hizmet veren AOSB Akademi kapsamındaki eğitim, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü eğitmenlerinden Sevtap Yasin tarafından verildi.

Sevtap Yasin, AOSB Seyhan Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen eğitimde, “Yönetim Kavramları”, “Motivasyon”, “Etkin Yönetim”, “Etkinlik, Verimlilik ve Başarı” “Yöneticinin Temel Becerileri”, “Yöneticilerin Özellikleri”, “Etkin Yönetici Özellikleri”, “Etkin Liderin Özellikleri”, “Motivasyon Yönetimi”, “21. Yüzyılda Yöneticilik”, “Durumsal Yöneticilik”, “Yetki Devri ve Yetki Devrinin Avantajları” ile “Duygu Yönetimi” gibi birçok konuya değindi.

Yöneticinin özelliklerine dikkati çeken Sevtap Yasin, “İyi bir yönetici; problemi belirler, hedefler koyar, planlar yapar ve bağlı çalışanlarla tartışır, kararlarda öncüdür ve yorumları alarak iki yönlü iletişime izin verir, bağlı çalışanların işlerini idare eder, durumu gözlemler, geri besleme yapar, çalışanların performansını değerlendirir” dedi.

Etkin yönetimi; “İçinde bulunulan koşulları değerlendirebilme ve bu değerlendirmeye göre koşulların gereğine uygun davranarak yönetme sanatıdır” diye tanımlayan Sevtap Yasin, liderin özelliklerine de vurgu yaparak, “Liderlik süreci, diğer insanların istedikleri ve olmasını bekledikleri kişi değil; kendin olma yolculuğudur. Eğer lider olmak istiyorsanız, bilin ki önünüzde değil tam da içinizde duran tek engel; öncelikle liderlikle ilgili inançlarınızdır” önerisinde bulundu.

Kuşak farklılıklarına da değinen Sevtap Yasin, “X Kuşağı; ülkemizin %22’sini oluştururlar. Y Kuşağı (Milenyum Kuşağı); ülkemizin %35’ini oluşturdukları söyleniyor, yani 27 milyon genç.

Z Kuşağı; ülkemizin %17’sini oluşturuyorlar” bilgisini verdikten sonra, savaş döneminin sessiz çocuklarından, teknoloji çağının iletişimine uzanan farklı yaşam anlayışlarının iş yaşamına yansımalarını anlattı.

Sevtap Yasin, interaktif geçen toplantı sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yayın Tarihi: 13/03/2020
Görüntüleme: 295