Kadın Sanayicilerden Zahit Alüminyum’a Ziyaret

Kadın Sanayicilerden Zahit Alüminyum’a Ziyaret

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizde (AOSB) firmaların üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu AOSB Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş’yi ziyaret etti. 

Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarda, kadın girişimci potansiyelini artırmak için kurulan Kadın Sanayiciler Platformunun üyeleri, Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Elif BALBAY ÖZ’ün konuğu oldu.

Kadın Sanayicilere firma hakkında bilgiler veren Elif Balbay Öz, Türkiye’nin en büyük entegre tesisleri arasında yer alan ve Zahit BALBAY tarafından kurulan Zahit Alüminyum’un Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizde alüminyum profil, kompozit panel ve fotovoltaik panel ürettiğini söyleyerek şunları ekledi: “Bugün Adana OSB’deki tesislerimizde Alüminanca ve Vetrina markaları ile alüminyum profil ile kompozit panel, Solarfield markası ile de gün ışığını elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik güneş paneli üretimi gerçekleştiren bir markayız. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanarak, kamuoyu ile paylaşılan İSO Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeyiz. Aynı zamanda Zahit Alüminyum, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası ELITE Program işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin en parlak 100 şirketi listesine de girdik. 2013-2016 yılları arasında Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış hızının iki katı üzerinde büyüme göstererek ilk 100’e girmeyi başaran Zahit Alüminyum olarak büyümemizi çalışanlarımızın da özverileriyle hız kesmeden sürdürüyoruz.”

ARABULUCULUK UYGULAMASI KONUŞULDU

Kimteks Tekstil İnş. Tic. ve San. A.Ş.,  Yönetim Kurulu Üyesi Ayça ÇELİK önderliğinde 2016 yılında başlatılan ve kadın sanayiciler arasında iletişim ve bilgi paylaşımını arttırmak aynı zamanda firmalarla etkileşim halinde bulunmak için bir araya gelen Bölgemizin Kadın Sanayiciler Platformu,  iş ve ticari konularda karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak,  konusunda uzman kişileri,  sık sık gerçekleştirdikleri firma ziyaretleri kapsamına  dahil ederek gerek mevzuatlar gerekse uygulama alanlarında çözüm için Sanayicilerimiz tarafından yapılması gerekenlerin ifade edilmesine de imkân sağlamıştır.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun yürürlüğe girmesi ile; İşverenler için önem arz eden iş davaları konusu, Av. Arb. Esin İŞCAN USLU ile Av. Arb. Tuğçe Nermin KAYAR TÜRK tarafından ‘Arabuluculuk Yasası ve Uygulanması’ başlığı altında sunuldu.

Av. Arb. Tuğçe Nermin KAYAR TÜRK, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile işe iade davalarında mahkemelerin önce arabulucuya başvurma şartı arayacağını söyledi. Arabuluculuk uygulamasının, mahkemelerin yükünü azaltmayı ve daha hızlı çözüme ulaşmayı amaçladığını belirten Av. Arb. Tuğçe Nermin KAYAR TÜRK, yürürlükte olan düzenleme ile ilgili olarak   ‘İş sözleşmesi feshedilen çalışan, mahkemeye gitmeden önce fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade isteğiyle arabulucuya başvurmak zorunda. Arabulucu görevlendirildikten sonra üç hafta içinde karar verilmesi gerekiyor. Bu süreye zorunlu durumlarda bir hafta ilave edilebilir. Arabuluculuk uygulaması sonunda anlaşmaya varılırsa uzlaşma belgesi düzenlenecek ve taraflarca imzalanacak. Arabuluculuk süreci sonucunda işçi ve işveren işe iade konusunda uzlaşamazsa, arabulucu tarafından son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Taraflar arabuluculuk sonucu işçinin başlatılmasında anlaşırsa işe başlatma tarihi, tazminat ve maddi haklar ile başlatılmaması hailinde de ödenmesi gereken tazminat miktarı uzlaşma metninde belirtilecek. Arabulucu görüşmeleri sonunda anlaşmaya varılamaması halinde arabulucu tutanak düzenleyecek ve mahkeme başvuru dilekçesinin ekine bu tutanak eklenecek.’ dedi.

Arabuluculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları vurgulayan Av. Arb. Esin İŞCAN USLU, ‘Arabulucunun daveti üzerine taraflardan biri geçerli bir sebep belirtmeden ilk toplantıya katılmazsa ve arabuluculuk faaliyeti sona ererse toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak. Arabuluculuk sürecine geçerli bir mazeret göstermeden katılmayan işveren, davada haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalacak ve davayı kazandığı halde vekalet ücreti alamayacak. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde kalacak.’  Şeklinde açıklamalarda bulundu.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, diğer toplantının gündemi konusundaki görüşmelerinden sonra, Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ne yapmış olduğu ziyaretini tamamladı.

Yayın Tarihi: 15/02/2018
Görüntüleme: 1002