Bölgemizde Sanayicilerimize ve Çalışanlarına “Enerji Verimliliği” eğitimi

Bölgemizde Sanayicilerimize ve Çalışanlarına “Enerji Verimliliği” eğitimi

Enerji Verimliliği Eğitim ve Etüt Yöneticisi Sarıdikmen:

“Sanayide enerji verimliliği, enerjide dışa bağımlılığı azaltma, ülke ekonomisi ve uluslararası rekabet gücü açısından çok önemli”

ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizdeki (AOSB) sanayicilerimiz ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademimizde, “Enerji Verimliliği” eğitimi düzenlendi.

AOSB Seyhan Toplantı Salonumuzda gerçekleştirilen eğitim toplantısına, konuşmacı olarak Enerji Verimliliği Eğitim ve Etüt Yöneticisi Ayhan Sarıdikmen katıldı.

Sarıdikmen, katılımcılara, “Enerji verimliliği, atık sı sistemleri, yanma ve yakma sistemleri, endüstriyel fırınlarda enerji verimliliği, elektrik üretim ve dağıtımı, elektrik motorlarında verimlilik uygulamaları, basınçlı hava sistemleri, iklimlendirme sistemlerinde verimlilik ve yenilenebilir enerji” konularında bilgiler aktardı.

Enerjide yüzde 75 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’de enerji verimliliğin zorunlu olduğuna dikkati çeken Sarıdikmen, “Elektrik enerjisine olan ihtiyaç giderek artıyor. Enerji ithalatı, ihracat gelirimizin yarısı kadar. Cari açık, sürdürülebilirlik sınırları dışında” dedi.

Sarıdikmen, işletmelerde üretim maliyetlerini belirleyen en önemli bileşenin enerji maliyetleri olduğun vurgulayarak, bu maliyetlerin mutlak suretle düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sanayide enerji verimliliğinin önemi

Güneş, rüzgâr, dalga ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bilgiler de aktaran Sarıdikmen, Organize Sanayi Bölgelerinde enerji verimliliğinin öneminin giderek arttığına işaret etti. Sarıdikmen, şunları söyledi:

“Sanayide enerji verimliliği, hem enerjide dışa bağımlılığı azaltma, hem ülke ekonomisi, hem de uluslararası rekabet gücü açısından çok önemli. Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalara önem verilmelidir. Ayrıca elektrik tüketimini miktar ve zaman yönünden etkileyecek, uygulama ve değerlendirme çalışmaları da yürütülmelidir. Bu çalışmalar, talep yönetimi olarak adlandırılmaktadır.”

Sarıdikmen, üç yöntemle yapılan talep yönetimi çalışmalarının herhangi biri veya birkaçının bir arada uygulanabildiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yöntemlerden birincisi olan teknik önlemler; yüksek verim sağlayan aydınlatma, yüksek verimli motorlar, soğutma sistemleri, bina yalıtımı gibi alanları içerir. İkinci yöntem bilgilendirme olup, hazırlanan teknik belgelerle tüketicilerin bilgi eksikliği giderilmektedir. Bilgilendirme; enerji verimlilik merkezlerinde enerji talebinin düşürülmesi ile ilgili çalışmaları yönlendirmek, danışmanlık yapmak, eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek ve enerjiyi verimli tüketen donanım kullanımını özendirmek üzere tanıtım konularını içermektedir. Üçüncü ve en çok uygulanan yöntem ise tarifelerde farklılığa gidip, tüketim yapısını değiştirmek, kullanma zamanına veya kullanma miktarına göre fiyatlandırmalar yapmaktır.”

Sarıdikmen, aydınlatmada yüksek basınçlı sodyum lambaların kullanılması, gece çalışan işletmelerde daha az insanın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme ünitelerinin ayarlanması, açık bulunan fanların, fırınların ve motorların gerekmediği zamanlarda kapatılmasının, işletmelerde tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Yayın Tarihi: 24/10/2018
Görüntüleme: 415