Bölgemizde Sanayicilerimize İş Hukukundaki Değişimler Anlatıldı

Bölgemizde Sanayicilerimize İş Hukukundaki Değişimler Anlatıldı

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan tazminat veya işe iade talebiyle açılan davalar öncesinde; 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere artık arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Seyhan Toplantı Salonumuzda sanayicilerimize ve çalışanlarına yönelik, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndaki Güncel Değişiklikler” konulu seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Avukat Günay Kılınç, “Arabuluculuk, işe iade davaları, yıllık izin ücretleri, meslek kodu çalışması, Bireysel Emeklilik (BES) zorunluluğu, mesleki yeterlilik belgeleri ve iş hukuku” konularını anlattı.

 

Av. Kılınç, arabuluculuğun bazı iş hukuku uyuşmazlıkları için artık bir dava şartı olduğunu ifade etti. Kılınç, 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek arabuluculukla işe iade davaları, işçi veya işverenin alacağı veya tazminata ilişkin açılan davalar öncesinde; arabulucuya başvurmalarının şart olduğunu dile getirdi. Av. Kılınç, zorunlu arabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde tarafların yetkili iş mahkemelerinde arabuluculuk sürecinin olumsuz sonuçlandığını gösteren tutanak ile dava açabileceklerini kaydetti.

 

İŞ HUKUKU YENİ YILDA YENİLENİYOR

7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile iş hukuku yönünden kabul edilen diğer değişiklikleri de anlatan Av. Kılınç, yıllık izin ücreti ve bazı tazminat alacaklarında zaman aşımı süresinin artık 5 yıl olduğunu belirtti.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatındaki güncel değişiklik konularına da değinen Av. Kılınç, şunları kaydetti: “Gece postalarında çalışacak kadınların çalışma koşulları açısından istisna getirildi. Kadın çalışanlar gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde, kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” Aynı şekilde postalar halinde yürütülen işlerle ilgili yapılan yönetmelik değişikliği ile belirtilen bu üç sektörde çalışanın yazılı onayı halinde erkek personel de 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yapabilecektir.

 

Mesleki eğitim belgesi eksikliklerine de dikkat çeken Av. Kılınç, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağını anlattı.

 

İş başvuruları alınırken sorulan sorularda düzenlemeler yapılmasının da önemli olduğunu ifade eden Av. Kılınç, “Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında iş başvuru formları güncellenmeli, personellerden açık rızalarına ilişkin yazılı onayları alınmalı, iş sözleşmesi ve sözleşme öncesi bilgi formları revize edilmeli” şeklinde konuştu. Av. Kılınç, eğitime katılanların iş ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren sorularını da cevaplandırdı.

Yayın Tarihi: 26/12/2017
Görüntüleme: 509