Bölgemizde “Maliyet Düşürme Teknikleri” eğitimi düzenlendi.

Bölgemizde “Maliyet Düşürme Teknikleri” eğitimi düzenlendi.

Eğitmen Nedim Narlı:

“Maliyet yönetimi işletmenin rekabet gücünde önemli bir etken”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizde (AOSB) faaliyet gösteren sanayicilerimiz ve çalışanlarına, rekabet gücünde önemli bir etken olan “Maliyet Düşürme Teknikleri” konusunda eğitim verildi.

Eğitmen Nedim Narlı, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemiz tarafından 2014 yılında sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla kurulan AOSB Akedemimizin eğitim programı kapsamında, Seyhan Toplantı Salonumuzda verdiği eğitimde, maliyet yönetimini işletmeler açısından stratejik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan yoğun rekabetin tüm dünyadaki organizasyonların performans değerleme ölçütlerini değiştirmeye zorladığını vurgulayan Nedim Narlı, şunları söyledi:

“Günümüzde pazardaki değişmelere ayak uydurma hızı, ürün çeşitliliği, yüksek kalitede ürün ve rekabet edebilir bir maliyet, işletmelerin temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için öncelikle işletmelerin, mamul tasarımından, üretim kontrole kadar hemen her aşamada bilgisayarlarla desteklenen ileri imalat sistemlerine entegre olması kaçınılmaz olmuştur.

Bu nedenle, işletmelerin üretim ve rekabet performansı, donanımdaki yüksek teknoloji kadar, sistemin tümüyle göz önünde bulundurularak, performansının değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sürekli iyileştirilmesine bağlıdır.

Küresel rekabetin hızlanması, ürün yaşam sürelerinin kısalması, teknolojik ilerlemeler ve örgütler arası tedarik zincirleri gibi birçok faktör firmaların yaşamı için stratejik maliyet yönetiminin kritik önem kazanmasına neden olmuştur,

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ

Nedim Narlı, “bir işletmenin maliyetlerini azaltmak ve rakiplerine göre üstün kılacak maliyet yönetimi araçlarının kullanımı” olarak tanımladığı stratejik maliyet yönetiminin, hem finansal hem de rekabet avantajı sağlamak üzere birden fazla ve birbiri ile uyumlu maliyet yönetim süreçleri olarak ifade edilebileceğini vurguladı.

Narlı, “Günümüzde maliyetleri düşürürken aynı zamanda da işletmenin stratejik konumunu güçlendirmek amacını taşıyan stratejik maliyet yönetimi sürecini, geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesi araçları ile yerine getirme imkanı ortadan kalkmıştır” diye konuştu.

Nedim Narlı, eğitimde; Stratejik Maliyet Yönetimi (Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme, Hedef Maliyetleme + Kaizen Maliyet Azaltımı). Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Giderlerin Sınıflandırılması (Sabit Giderler, Değişken Giderler, Karma Giderler). Başabaş Noktası Analizi (Katkı Payı Tekniği,

Tek Üründe Başabaş, Çok Üründe Başabaş Noktası). Tam Ve Değişken Maliyete Göre Karlılık Analizleri. Karma Ve Yan Ürünlerde Maliyet. Fiyat Yapımı (Tam Maliyete Göre, Değişken Maliyete Göre Fiyat Hedef Yatırım Karına Göre Fiyat) konu başlıkları ile ilgili detaylı bilgi verdikten sonra katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yayın Tarihi: 09/11/2018
Görüntüleme: 332