Bölgemizde Kimya Sektörüne Yönelik Eğitim Düzenlendi

Bölgemizde Kimya Sektörüne Yönelik Eğitim Düzenlendi

Dr. Güzel, “Kimya depolarında ne tür risk ve tehlikelerin bulunduğu yeteri kadar bilinmiyor”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizde (AOSB) kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların yangın ve tehlikeli kimyasal güvenliğini üst seviyeye çıkartmak amacıyla, eğitim toplantısı düzenlendi.

Bölgemizde sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kapsamında, Ceyhan Toplantı Salonumuzda gerçekleştirilen etkinliğe, konuşmacı olarak Çukurova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden Dr. Barış Güzel ve AOSB Falckon İtfaiye Müdürü Ökkeş Gök katıldı.

Bölgemizde kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile çalışanlarının hazır bulunduğu eğitimde, “Olası yangınlara karşı alınacak tedbirlerin neler olduğu, iş sağlığı ve güvenliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiği” gibi konular anlatıldı.

Dr. Barış Güzel, yaptığı konuşmada, tehlikeli kimyasalların taşınması kadar depolanmasının da önemli olduğunu söyledi.

Tehlikeli kimyasalların bulunduğu depoların büyük risk oluşturduğunu belirten Dr. Güzel, “Kimya depolarında ne tür risk ve tehlikelerin bulunduğu yeteri kadar bilinmiyor. Kimya depolarındaki maddelerin bir kısmı tehlikeli kimyasal statüsündedir. Bu tehlikeli kimyasalların özellikleri, ne tür tehlike ve risk oluşturdukları, güvenli depolama için nelere riayet edilmesi gerektiği konuları, çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

Dr. Güzel, oksitleyicilerle yanıcıları yan yana depolayan bazı depocuların aslında patlayıcı oluşturduklarını ve bunun farkında olmadıklarını vurgulayarak, “Kimya depolarındaki tehlikeli kimyasalların güvensiz depolanması sonucu oluşan yangın ve patlamalar, itfaiye teşkilatlarını çok zor durumlarda bırakmaktadır. Bu olaylarda itfaiyenin çoğu zaman geri çekilerek ve sadece robotik araçlarla müdahaleye devam ederek sirayeti önlemesi, ama depolar için fazla bir şey yapamaması söz konusu olmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği ‘Saf Kimya’ yangınıdır” ifadelerini kullandı.

“Küçük miktarlardaki kimyasallar bile büyük sorunlar oluşturmaktadır”

Kimya depolarından daha küçük ölçekteki fabrikaların hammadde depoları için de aynı kuralların geçerli olduğuna dikkati çeken Dr. Güzel, şunları söyledi:

“Hatta laboratuarlarda ki küçük miktarlardaki kimyasalların bile etkileşimleri bazen büyük sorunlar oluşturmaktadır. Öncelikle tehlikeli kimyasalların depolanması ve kullanılmasından sorumlu kişilerin, sonra da tüm ilgililerin bu konuda gerekli önlemleri alarak riskin azaltılması ve güvenli depolanmanın sağlanması hedeflenmelidir. Tehlikeli kimyasallar, ‘patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları’ diye tanımlanmaktadır.”

Dr. Güzel, tehlikeli kimyasalların depolanmasında belirleyici olan en önemli faktörün birbirleriyle etkileşime girmeleri hususu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Bu nedenle tehlikeli kimyasallar genel sınıflandırmaya göre tanımlandık tan sonra kendi içerisinde gruplara ayrılmalıdır. Daha sonra oluşturulan bu gruplar ayrı yerlerde depolanmalıdır Ambalaj üzerindeki etikete bakılarak, kimyasalın hangi gruba girdiği kolayca belirlenebilir. Özellikle Oksitleyici (yükseltgen) ve Kolay Yanıcı (alevlenebilen) kimyasallar birbirinden uzakta depolanmalıdır.”

AOSB Falckon İtfaiye Müdürü Ökkeş Gök de, katılımcılara, kimyasal gaz sızıntıları, patlamalar, olası yangında ilk müdahale konusunda bilgiler vererek, bu gibi durumlarda zaman geçirmeden itfaiye birimine ihbarda bulunulmasını istedi.

Gök, Bölgemizde kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üretilen, depolanan veya ham madde olarak bulundurulan tehlikeli kimyasallar konusundaki bilgileri kendilerine ulaştırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bize gönderilecek bilgilerde, aynı zamanda tesisinizde depolanan tehlikeli kimyasalların miktarı, bunların aylık ortalama kullanım oranı ve bulunma nedenini belirtiniz. Bunun yanı sıra, firmalarınız bünyesinde alınan yangın güvenlik önlemlerinin neler olduğu, tesisinizin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu ve söz konusu önlemlerin periyodik olarak kontrol ve test edilip edilmediği gibi konuların da ayrıntılı olarak bize ulaştırılması gerekmektedir.”

Yayın Tarihi: 08/10/2018
Görüntüleme: 364