Bölgemizde “Ar-Ge Teknoloji Yönetimi” Programı Devam Ediyor

Bölgemizde “Ar-Ge Teknoloji Yönetimi” Programı Devam Ediyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğümüzce sanayiciler ve çalışanlarına yönelik düzenlenen "AR-GE Teknoloji Yönetimi" programı kapsamında, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi” konulu eğitim düzenlendi.

AOSB Bölge Müdürlüğümüz Ceyhan Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde Doktor Öğretim Üyesi Serhat Eskiyörük, marka, patent, endüstriyel tasarım haklarının tescille koruma altına alınmasının yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi konusunda detaylı bilgiler verdi.  

Eskiyörük, genel olarak ortak bir tanımı olmamasına rağmen, insan zekâsının ve zihinsel yaratıcılığın ortaya çıkarmış̧ olduğu entelektüel birikimin, müzikten, edebiyata, endüstriyel tasarımlardan bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş̧ bir yelpaze içinde yer alan düşünce ve ürünleri içeren kavramların Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) kapsamı içine alındığını bildirdi.

Fikri mülkiyet hukukunun; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri ve sınaî mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrıldığını ifade eden Eskiyörük, ”Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Buna karşılık patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar Türk Patent Enstitüsü̈ (TPE) gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir” dedi.

Sınai hakların; sanayi ve teknolojiyi ilgilendiren alanlardaki patentleri, markaları ve tasarımları kapsadığını, Fikri hakların ise edebiyat, sanat, müzik, mimari gibi telif hakları olarak adlandırılan alana dahil olduğunu ifade eden Eskiyörük, özetle şu bilgileri verdi:

“Patent ve faydalı model başvurularında koruma süresi boyunca yıllık yenileme ücretleri ödenmek zorunda dır. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılmaktadır.  

www.teknolojitransferi.gov.tr platformu buluş̧ sahiplerinin buluşlarını tanıtabileceği, sahip oldukları teknolojiyi lisanslayabileceği ya da devir işlemlerini gerçekleştirebileceği bir oluşumdur.

Buluş̧ ifşa edildikten sonraki 12 ay içerisinde Patent başvurusunun yapılması gerekir. Türkiye, ABD ve Japonya gibi bazı ülkelerde buluşun acele ya da tedbirsiz yayın sonuçlarının buluşa ilişkin yeniliği etkilememe si için başvuru/buluş̧ sahibine ‘hoşgörü̈ süresiadı verilen belirli bir süre tanınmaktadır. Türkiye için bu süre 12 aydır.

Fikri Mülkiyeti düzenleyen kanun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma; Sınaî Mülkiyeti ilgilendiren kanunlar olarak ise 556 sayılı Markalar, 554 sayılı Tasarımlar, 551 sayılı Patent kararnameleri bulunmaktadır.

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” konusundaki tüm başvuru ve yasal süreçler hakkında detaylı bilgiler veren Eskiyörük, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yayın Tarihi: 18/09/2019
Görüntüleme: 300