AOSB' de Yatırım Teşvikleri Anlatıldı

AOSB' de Yatırım Teşvikleri Anlatıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğümüzce sanayicilerimiz ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla kurulan AOSB Akademimiz kapsamında, ‘’ Yatırım Teşvik Mevzuatında Son Değişiklikler ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Örnekleri’’ konulu eğitim düzenlendi.

Sanayicilerimiz ve çalışanlarına yönelik, AOSB Seyhan Toplantı Salonumuzda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak, Yeminli Mali Müşavirler Nusret Bulut ve Mehmet Çankaya katıldı.

Nusret Bulut ve Mehmet Çankaya, katılımcıları ‘’Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler’’, ‘’Proje Bazlı Devlet Yardımı’’, ‘’ İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Örnekleri’’, ‘’ Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’’,’’Teşvik Karşılaştırmaları’’ ve ‘’Teşvik Mevzuatları’’ konularında bilgilendirdi.

Eğitimde, 1402 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda yapılan değişikliklerin üzerinde duruldu. Yeminli Mali Müşavir Nusret Bulut 1402 sayılı kararla yapılan önemli değişiklerden birisinin “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” olarak adlandırılan yeni bir destek programı olduğunu kaydetti.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımların, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebileceğini kaydeden Bulut, ‘’Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecektir.’’ şeklinde konuştu.

Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çankaya ise, 2009 yılından itibaren Türkiye’de yatırım teşvik sistemi bölge esasına dayanan ve yatırımlara sağlanan devlet yardımlarının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre belirlendiği bir sistem haline getirildiğini kaydetti. Bu kapsamda, teşvik belgeli yatırımlara ilişkin destek sisteminin, Bakanlar Kurulu ve ardından Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar” ile yönlendirildiğini belirten Çankaya, ‘’ İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması yatırımcılar açısından miktarsal olarak en cazip desteklerden biridir. En son yayımlanan 10 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebliğinde yapılan açıklamaların, tüm mükellefleri kapsaması açısından önemli bir gelişmedir’’ dedi.

Çankaya, detaylı sunumunda katılımcıların, kazanç tespiti ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından farklılık, yatırım şekli açısından farklılık, İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması’nda ‘’kazanç’’ unsuru, “kazanç” unsurunun tespitinde müşterek genel giderler ile diğer faaliyet gelir ve giderlerin tespiti gibi birçok konuya değindikten sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yayın Tarihi: 10/10/2019
Görüntüleme: 420