AOSB’de Sanayicilere KOBİGEL Tanıtıldı

AOSB’de Sanayicilere KOBİGEL Tanıtıldı

 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Gelişim Destek Programı 2017 Proje Teklif Çağrısı (KOBİGEL) Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizdeki  (OSB) sanayicilerimize tanıtıldı.

KOSGEB Adana Şube Müdürü Hüseyin Şen, “Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması” amacıyla AOSB Başkanlığımızın Seyhan Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuştu. Şen, KOBİ’lerin işletmelerin yüzde 99,83’ünü oluşturduğuna dikkat çekerek, istihdamın da yüzde 72,7’lik kısmını sağladıklarını söyledi.

İmalat sanayisinin, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik anlamda kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Hüseyin Şen, Türkiye’de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığının büyük olduğuna dikkat çekti. Önceliklerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin

yükseltilmesi olduğunu vurgulayan Şen, bu çabayla hazırlanan projeleri desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

1 MİLYON TL DESTEK

Şen, KOBİGEL programı kapsamında sanayicilerin, 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli toplam 1 milyon liraya kadar destek alabileceklerini söyledi.

Proje bütçesinin 500 milyon TL olduğunu hatırlatan Şen, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hazırlayacağı projelerin, çağrı kapsamında destekleneceğini anlattı. Şen, şunları kaydetti:

“Hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekiyor. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecektir. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor”

PROJENİN KAPSAMI

Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörünün temel itici güç olduğunun altını çizen Hüseyin Şen, işletmelerin faydalanabileceği destek projeleri kapsamındaki konuları ise şöyle sıraladı:

“Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının artırılması. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş. İhracat kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım-mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi. Enerji verimliliğinin artırılması. Yeşil üretime geçiş.”

SON BAŞVURU 20 EKİM

KOSGEB Adana Şube Müdürü Hüseyin Şen, 11 Eylül’de başlayan proje çağrısının 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 23.59’da kapatılacağını bildirdi. Şen, son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını kaydetti.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ beyannamesi onaylı işletmelerin, veri tabanı giriş şifreleriyle sisteme girerek başvuru oluşturabileceklerini söyleyen Hüseyin Şen, kabul edilen projelerin 2 Ocak 2018 tarihinde açıklanacağını sözlerine ekledi.

 

Yayın Tarihi: 29/09/2017
Görüntüleme: 561