Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

Genel Bilgi

KİMLER BAŞVURABİLİR

Proje başvurusu, San-Tez Yönetmeliğinde tanımlanan proje ortakları adına proje yürütücüsü veya firma yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE İŞLEYİŞİ

SAN-TEZ, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin Ar-Ge yoluyla çözülebilecek ihtiyaçlarını ülkemizdeki bir üniversite ile bir proje çerçevesinde ve bir işbirliği sözleşmesi kapsamında yaptırabilmesini hedefleyen programdır.

 

EN FAZLA KAÇ PROJE BAŞVURUSU YAPILABİLİR

Proje Yürütücüsünün bu program kapsamında aynı anda, en fazla iki projesi desteklenebilmektedir.

 

DESTEKLENMEYEN PROJE TÜRLERİ

  • Temel araştırma Projeleri,
  • Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar,
  • Durum tespiti projeleri,
  • Rutin testler/analizler,
  • Pilot üretim tesisi ve altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

 

DESTEK TÜRÜ

San-Tez Programı kapsamında sağlanan destekler nakdi olup hibe olarak kullandırılmaktadır.

 

DESTEK ORANLARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır.

Proje ortağı firma mikro işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ortağı firma küçük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ortağı firma büyük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ödemeleri; sözleşmede belirtilen 6’şar aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır. Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez Programı kapsamında desteklenmez.

 

PROJE DESTEK SÜRESİ

Destek süresi proje bazında en fazla 24 ay olup projenin gereksinimlerine uygun olarak proje süresinin ⁄ ‘ü kadar ek süre verilebilir.

 

PROJE BAŞVURU TARİHLERİ

Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis