Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

Fen İmar

FEN İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmetler ;

 • Bölgemize tesis kurmak isteyen girişimcilerin arsa tahsis işlemlerini yürütme,
 • Bölgemizde sanayi tesisi kiralaması yapmak isteyen katılımcılarımızın kiralamaya ait işlemlerini yürütmek,
 • Firmaların tapu devir işlemlerini yürütmek,
 • Katılımcıların arsa iade işlemlerini yürütmek,
 • Teşvik başvuru belgelerini, adres ve numarataj yazılarını düzenlemek,
 • Yapı ruhsatı işlemlerini takip etmek ve uygulamaları denetlemek,
 • Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yapı denetim işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini yapmak,
 • Bölgenin hâlihazır harita işlemlerini yapmak,
 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak,
 • İmar planları ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
 • Parselasyon planlarını ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
 • Tapu tescil işlemlerini yürütmek,
 • Arazi aplikasyon işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek,
 • İmar durum belgelerini, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanaklarını hazırlamak,
 • AOSB Tüzel Kişiliği’ne ait olan taşınmazların kiralama işlemlerini yürütmek başlıca görevleridir.

Sanayicimizin arsa tahsisi yapıldıktan sonra yapılacak işlemler sırası;

 1. Tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden alınır,
 2. Tahsis edilen araziye ait zemin etüt raporu ve plankotesi hazırlatılır,
 3. Kurulması planlanan işletmeye ait faaliyet konusuna göre ÇED raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır,
 4. Mimari uygulama, statik-betonarme, mekanik, yangın sistemi ve elektrik projeleri hazırlatılarak mimari proje müellifinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın https://uyds.yds.gov.tr adresi üzerinden giriş yapması sağlanarak Bölge Müdürlüğümüzün onayına sunulur,
 5. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uyarınca sistem tarafından projeye atanan Yapı Denetim Firması tarafından Bölge Müdürlüğümüze Yapı Ruhsatı Başvurusu yapması sağlanır,
 6. İnşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur.

GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı almak;

Tahsis edilmiş parsel üzerinde inşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izin belgesi alan katılımcıların veya parsel tapu devri gerçekleşen katılımcıların veya mevcut bir sanayi tesisini kiralayarak üretime geçmek isteyen sanayicilerimizin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru formunda yer alan evrakları eksiksiz hazırlayarak, 30(Otuz) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.

Banu TANRIKULU

Fen İmar Müdürü  
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 205)
E-mail: bt@adanaorganize.org.tr

Mehmet Ali YILMAZ

Harita - Kadastro Şefi  
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 123)
E-mail: may@adanaorganize.org.tr

İsmail GÜMÜŞTOP

Harita Teknikeri
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 112)
E-mail: ig@adanaorganize.org.tr

M.Ali ÇELİK

Harita Teknikeri
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 113)
E-mail: m.celik@adanaorganize.com.tr

Levent Cengiz AYVAZOĞLU

Ruhsat ve İzinler Şefi
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 120)
E-mail: lca@adanaorganize.org.tr

Abdurrahman KARAPINAR

Ruhsat ve İzinler Şefliği
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 218)
E-mail: ak@adanaorganize.org.tr

Emine GÜDER

Ruhsat ve İzinler Şefliği
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 121)
E-mail: eg@adanaorganize.org.tr


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
AOSB Ring Hattı