Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

Fen İmar

FEN İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmetler ;

 • Bölgemize tesis kurmak isteyen girişimcilere arsa tahsis etmek
 • Firmaların tapu, devir işlemlerini, teşvik belgelerini ve ikametgah belgelerinin verilmesi işlerini takip etmek
 • Yapı Ruhsatı işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek
 • Yapı Denetim işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek
 • GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek
 • Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini yapmak
 • Bölgenin Halihazır Harita ve Kadastro Tespit işlemlerini yapmak
 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak
 • İmar Planları ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak
 • Parselasyon Planlarını ve tadilatlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak
 • Tapu Tescil işlemlerini yapmak
 • Arazi aplikasyon işlemlerini yapmak ve uygulamaları denetlemek
 • İmar Durum Belgelerini hazırlamak, uygulamak ve denetlemek
 • Bölgenin yer tespiti, ve topografya işlerini yapmak, uygulamaları denetlemek başlıca görevleridir.

 

Sanayicimizin arsa tahsisi yapıldıktan sonra yapılacak işlemler sırası;

1 - Tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden alır.

2 - Zemin etüd raporu ve plankotesi hazırlatılır.

3 - Faaliyet konusuna göre ÇED raporu hazırlatılır.

4 - Yapacağı tesisin mimari avan projeleri hazırlatılır ve Bölgemiz Fen İmar Müdürlüğüne onaylatılır.

5 - Mimari uygulama projeleri, Statik-betonarme projeleri, Peyzaj projeleri, Mekanik projeleri, Yangın sistemi projeleri, Elektrik projeleri hazırlatılır.

6 - 4807 sayılı kanuna göre yetkilendirilmiş bulunan ilimizde faaliyet gösteren bir yapı denetim firması ile anlaşma yapılarak projeleri onaylatılır.

7 - Eğer faaliyet konuları arasında "kendi tesisini inşa etmek" hükmü yok ise bir müteahhit firma ile sözleşme yapılarak Yapı Ruhsatı Başvurusu için Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir.

8 - Yapı denetim ücretinin %20'lik dilimini AOSB yapı denetim bloke hesabına yatırılır.

9 - Firmanın gelir vergisi dairesinden "günü geçmiş vergi borcu olmadığına dair" belge getirilir.

10 - Yapı Ruhsatı aldıktan sonra SGK ( SSK )'na başvuru yaparak inşaat işyeri bildiriminde bulunarak inşaata başlanır.

11 - İnşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Ruhsatı ) almak için Bölge Müdürlüğümüze başvurulur.

 

GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı almak;

Kurulacak tesisin faaliyet konusuna göre gerekli işlemler yapılarak GSM İşyeri  açma ve Çalışma Ruhsatı'nı almak için Bölge Müdürlüğümüze başvurulur.

Banu TANRIKULU

Fen İmar Müdürü  
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 205)
E-mail: bt@adanaorganize.org.tr

Mehmet Ali YILMAZ

Harita - Kadastro Şefi  
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 123)
E-mail: may@adanaorganize.org.tr

İsmail GÜMÜŞTOP

Harita Teknikeri
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 112)
E-mail: ig@adanaorganize.org.tr

Levent Cengiz AYVAZOĞLU

Ruhsat ve İzinler Şefi
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 120)
E-mail: lca@adanaorganize.org.tr

Abdurrahman KARAPINAR

Ruhsat ve İzinler Şefliği
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 218)
E-mail: ak@adanaorganize.org.tr

Emine GÜDER

Ruhsat ve İzinler Şefliği
Tel: +90 322 394 54 54 (dahili 121)
E-mail: eg@adanaorganize.org.tr

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis