Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

Enerji

ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK İŞLETME

AOSB Elektrik Dağıtım faaliyetlerini 2007 yılında  aldığı “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” çerçevesinde sürdürmektedir. AOSB elektrik enerjisi ihtiyacı TEİAŞ’a ait 154/31,5kV Misis TM’den 15 adet çıkış fideri ile sağlanmaktadır.

Elektrik dağıtım şebekesi 4 adet Ana Dağıtım Merkezi, 18 adet dağıtım merkezi, 116 adet yardımcı dağıtım merkezinden oluşmaktadır.

adana organize sanayi

Elektrik enerjisi dağıtımında sanayicimize kesintisiz, sürekli ve kaliteli elektrik verebilmek için enterkonnekte kapalı ring dağıtım şebeke sistemi kullanılmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesi 2016 yılı sonu itibari ile tamamen yeraltı şebekesine aktarılmış ve katılımcılarımızın sanayi parsellerine enerji müstakil olarak yeraltı şebekesi ile sağlanmıştır. Yeraltındaki kablo uzunluğu ring hatlarında 45km, dağıtım hatlarında 35km’dir.AOSB toplam kurulu gücü 684 MVA, çekilen maksimum puant gücü 200 MW’ dır. AOSB elektrik dağıtım şebekesi 24 saat SCADA sistemi ile izlenerek kontrol edilebilmektedir. Ayrıca SCADA sistemi ile şebekedeki tüm veriler kayıt altına alınmakta ve gerekli analizler yapılabilmektedir. Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir. Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personelimiz vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunmaktadır. Ülkenin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olan AOSB yıllık 1.2 milyar kWh elektrik tüketimine sahip olup yaklaşık %0,7 kayıp  oranıyla işletilmektedir.

Serdal GÜNDÜZHAN

Enerji Müdürü
Tel: +90 322 394 54 54  (Dahili 226)
E-mail: sg@adanaorganize.org.tr

Kazım ZORLU

Elektrik İşletme Şefi 
Tel: +90 322 394 54 54  (Dahili 225)
E-mail: kz@adanaorganize.org.tr

 

ENERJİ YÖNETİM

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Enerji Verimliliği Kanunu" 7. Madde ve 1a1  fıkrası gereğince "Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP'ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur."

25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik"  9. Madde ve 3. fıkrası gereğince "Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP'ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az 2 teknik eleman çalıştırılır."

Yukarıda bahsi geçen  ilgili kanun ve yönetmelik gereğince Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 2009 yılında Enerji Yönetim Birimi oluşturulmuş, teknik elemanlar ilgili sertifikaları almış ve enerji etüdü için gerekli cihazlar Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile satın alınmıştır.

Bu kapsamda organize sanayi sınırları içerisinde 5 farklı sektörden seçilmiş 15 endüstriyel işletmede Enerji Verimliliği Etüt Ölçüm ve Eğitimleri yapılarak yaklaşık 2.000.000 TL'lik tasarruf potansiyeli ortaya çıkarılmış ve yaklaşık 1000 kişi Enerji Verimliliği Sosyal Bilinçlendirme kapsamında eğitilmiştir.

Enerji Yönetim Birimi Enerji Verimliliği Ölçüm Cihazlarımız;

-    Sıcaklık, bağıl nem,ısıl geçirgenlik katsayısı ölçüm cihazı
-    Lüxmetre
-    Takometre
-    Ses seviyesi ölçer
-    Termal kamera
-    İletkenlik ölçer
-    Pens ampermetre
-    Buhar kapanı test cihazı
-    İnfrared sıcaklık ölçer
-    Ultrasonik akış ölçer
-    Elektrik Enerji Analizörü
-    Baca gazı analiz cihazı ve probu

AOSB içerisindeki endüstriyel işletmelerde enerji verimliliğinin artırılması ile dolaylı olarak ;

1.)    Üretim maliyetlerinin düşmesi,
2.)    Rekabet gücünün artması,
3.)    İşletme gelirlerinin artması,
4.)    Ürünlerin pazarlanabilirliğinin artması,
5.)    Yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması hedeflenmektedir.

Bölgedeki 1000 TEP'ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere talep etmeleri durumunda Enerji Verimliliği Etüt Ölçümleri ve Sosyal Bilinçlendirme eğitimleri verilebilecektir.

İrfan ÖZAYDIN

Enerji Yönetim Şefi
Tel: +90 322 394 54 54  (Dahili 212)
E-mail: enerji@adanaorganize.org.tr

DOĞAL GAZ İŞLETME

Doğal Gaz;  Bölgemizde 2006 yılının Ocak ayından itibaren kullanıma geçmiştir. Doğal Gaz İşletme Birim Müdürlüğü sanayide kullanılan gazın tedarik edilerek bölge içine güvenli ve kesintisiz şekilde dağıtımını sağlamaktadır.

Bölgemizde,75000 Nm³/h 35-70 bar giriş 12-19 bar çıkışlı RMS-A/1 ve 30000 Nm³/h 35-70 bar giriş 30 bar çıkışlı RMS-A2 istasyonumuz vardır. A2 istasyonu kojenerasyon ile elektrik üretimi yapan bir firmamızın ihtiyacı için kullanılmaktadır. Bölgemiz içerisine 2" den 12" e çeşitli çaplarda 13,058 mt. çelik hat, 56.067mt. polietilen hat döşenmiştir. Bu hatlarla birlikte Bölge içinde 6 adet 9000 Nm³/h lik ve 1 adet 5000 Nm³/h lik olmak üzere toplam da 7 adet 3-4 bar çıkışlı RMS-B istasyonu bulunmaktadır. Bahsi geçen altyapımızla bölge hatlarına dağıtılan gaz'dan altyapısını tamamlamış firmalar abonelik sistemiyle faydalanmaktadırlar.

Daha güvenli, daha ekonomik, daha temiz ve 24 saat kesintisiz doğal gaz hizmetini sağlamak için gerekli olan tüm işletmecilik faktörleriyle periyodik bakımlar düzenli olarak devam etmektedir.

Bölge içersindeki doğal gaz alt yapı ve üst yapı dağıtım sisteminin koruma ve fiziki yapısının sürekli çalışır olmasını temin ederek hizmetin kesintisizliğini sağlamak birimimizin ana sorumluluğudur.

İrfan ÖZAYDIN

Doğalgaz İşletme Şefi
Tel: +90 322 394 54 54 - 394 50 40 (Dahili 187)
E-mail: dogalgaz@adanaorganize.org.tr


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis