Sayın Sanayicimiz,

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yürütmekte
olduğumuz kümelenme faaliyetleri kapsamında Elektrik, Elektronik ve Makina sektörlerine hizmet,
ürün, yazılım vb. destekleri sağlayan firmalarımız için Elektromekanik Kümelenmesi oluşturulması
planlanmıştır.

Kümelenme kapsamında, bölgemizde bulunan firmalarımızı tek çatı altında birleştirmek,
ulusal/uluslararası alanda iş birliği geliştirilmesini sağlamak ve ihracata yönelik teşviklerin kullanımını
artırmak gibi çeşitli unsurlar hedeflenmektedir. Bunun yanısıra katma değerli ürün üretme ve AR-GE
proje sayısı artışı ile doğrudan ilgili olan üniversite-sanayi iş birliği daha da artırılarak bölgemizin,
ilimizin kalkınması hususunda destek sağlanması, ülkemizin ise bu sektörlerde dünya çapında rekabet
edilebilir ve söz sahibi bir yapıya gelmesi için ortak faaliyetler yürütülmesi adına önemli adımların
atılması temel amaçlarımızdandır.

Kümeye dahil olmak ve ayrıntılı bilgi edinmek için e.icen@adanaorganize.com.tr elektronik
posta adresine mail iletebileceğiniz ve AOSB Proje Destek Ofisi’ne ulaşabileceğiniz hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Ersin AKPINAR
Bölge Müdürü