Sanayicilerimize Enerji Verimliliği Semineri

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi  Başkanlığımız ‘da,  Siemens tarafından “Sanayi Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Devlet Teşvikleri” konulu seminer düzenlendi. 

Enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla verilen seminerde, bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimize ve bölge çalışanlarına, Enerji Verimliliği Mevzuatı, Enerji Etütleri, ISO 50001, VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler), teşvikler-destekler ve enerji verimliliği uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Seyhan Toplantı Salonumuzda gerçekleşen seminerde konuşma yapan Siemens yetkilileri şunları kaydetti; ‘Türkiye’de kullanılan enerjinin çok büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Satın alınan ham enerji kaynaklarının önemli bir bölümü (petrol, doğalgaz, kömür vb.) elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerle kayıplar azaltılarak faydalı enerji oranı arttırılabilmektedir.’’

Enerji verimliliğinin üretimde ve maliyette sanayicinin kar marjını arttıracağına değinen yetkililer, ‘’Sanayide enerji verimliliğini artırmak için enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, kapasite kullanımı gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Sanayi kuruluşları küçük önlemlerle büyük kazançlar sağlayabilir ve ciro başına harcanan enerji maliyetlerini düşürebilirler. Sanayide yüzde 15-20 oranında enerji verimliliği imkânı var. Bunun için analiz ve enerji etüdü yapılmalıdır.’’ dedi.

Galeri