Değerli Sanayiciler;

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde dünya ortalamasının üzerinde bir büyümeyle önemli bir başarıya imza atmıştır. Yaşanan sıkıntılı süreçlerin ardından gelen yüzde 5’lik büyüme, hem piyasalara hem de iş dünyasına büyük moral verdiği gibi, hızlı büyümenin, dünya ekonomilerinin zor zamanlar geçirdiği bir dönemde yakalanması ise herkes için ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur.

İlk çeyrek büyüme rakamlarına en dikkat çekici katkı, hiç kuşkusuz, yılın ilk 3 ayda üretimini yüzde 5.3 artıran sanayiden gelmiştir. Sanayi sektörü, büyümede öncü sektör olduğunu ilk çeyrek rakamlarıyla bir kez daha kanıtlamıştır.

Kapasite kullanım oranları ve ihracat rakamlarında yılın ilk 5 ayında kaydedilen artış, ülkemizin tekrardan hızlı bir büyüme rotasına girdiğinin de habercisidir. Artan büyüme oranının ekonomimiz üzerinde oluşturduğu güven ortamı, yatırımcının önünü görmesini sağlayacak, yatırımları hızlandıracak, istihdama ciddi katkılar sunacaktır. Ben inanıyorum ki; 2017 yılı sonunda büyüme oranı ilk çeyrek rakamlarının da üzerine çıkarak, “Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye” hedefine bir adım daha yaklaşılacaktır.

Değerli Sanayiciler;

Sanayicinin temel bir takım sorunlarını çözüme kavuşturacak, sanayiciyi üretime teşvik edip, yatırımlara hız kazandıracak Üretim Reform Paketi de geçtiğimiz günlerde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Sanayi kuruluşlarının birçok yükünü hafifletecek reform paketi, maliyetleri azaltarak yeni teşvikleri beraberinde getirecek; sağlıklı büyüme ve kalkınma yolunda ekonomimiz için itici güç olacaktır. Elektrikte TRT payının kaldırılması, hafta sonu çalışma izni alma zorunluluğuna son verilmesi, sanayi sicili almış sanayicilerden emlak vergisi alınmaması, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması, enerji verimliliği gibi pek çok köklü düzenlemeyi de içeren Üretim Reform Paketi ile sanayicinin motivasyonu artacaktır. Üretimin önündeki engelleri kaldırarak, OSB’lerde yeni bir dönemin başlamasını sağlayacak Üretim Reform Paketi’nin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum.

Değerli Sanayiciler;

Sanayiciye sağladığı avantajlarla yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemiz, üretim ve ihracatıyla Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam etmektedir. Bölgemiz bünyesinde faaliyet gösteren 7 firma, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı 2016 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alarak, hem organize sanayi bölgemiz hem de şehrimizin gururu olmuşlardır. Bölgemizin yüz akı olan firmalarımızı tebrik ediyor, İSO 500’de yer alan firma sayısının ilerleyen yıllarda daha da artmasını temenni ediyorum.

Değerli Sanayiciler;

Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için üretimden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs  ayı enerji tüketim verilerindeki artış da AOSB’de çarkların hızla döndüğünü gösteriyor. 2016 yılının Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında elektrik tüketimindeki yüzde 7’lık yükseliş göze çarpıyor. Verilere bakıldığında, bölgenin doğalgaz tüketiminde yüzde 8,  su tüketiminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir artış görülüyor. Enerji tüketimindeki bu artış, üretim açısından bizleri önümüzdeki süreç için daha çok umutlandırıyor.

Sözlerime son verirken, mübarek Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; ailenizle, sevdiklerinizle nice sağlıklı bayram günlerine ulaşmanızı temenni ediyorum.

 

Saygılarımla

Bekir SÜTCÜ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı